Nowości
 
O firmie Vision


                                                               

ZWOLNIENIE LEKARSKIE DO OWOŁANIA


 
Wszystkie produkty firmy Vision wyróżnia optymalny skład oraz
niezmiennie
wysoka jakość. Głównym partnerem strategicznym
Firmy jest europejski kon
cern farmaceutyczny Arkopharma,
razem z którym Vision  wybudował
w Irlandii fabrykę Nutripharma.  

Produkty Vision wytwarzane są w zgodnie z międzynarodowymi
standardami
GMP. Są certyfikowane i rejestrowane w oficjalnych
instytucjach wszystkich
krajów, w których Firma prowadzi
swoją działalność.
 


Całą produkcję firmy Vision International People Group wyrónia
zbilanso
wanie składu komponentów oraz ich niezmiennie wysoka
jakość
 Głównym partnerem strategicznym Firmy jest duż europejski
koncern farmaceutyczny Arkopharma wybudowała w Irlandii włas
fabrykę Nutripharma.
 


Arkopharma
jest światowym liderem w produkcji preparatów na
bazie ziół. 
 Dzisiaj Arkopharma opracowuje, produkuje i rozprowadza
szeroką gamę pro
duktów na bazie roślin zarówno dla wewnętrznego
rynku Francji, jak i dla wielu
innych krajów świata. 


W 1982 roku koncern Arkopharma uzyskał status laboratorium 
farmaceuty
cznego. W ten sposób zostało zapoczątkowane jedno
z największych we Fran
cji przedsiębiorstw farmaceutycznych.
W chwili obecnej w laboratorium Arko
pharma wdrożono ponad 70
współczesnych linii, na których rocznie jest produ
kowanych 1,5 mlrd.
kapsuł, 111 ton tabletek,
 1,5 tony kosmetyków.
W tym celu rocznie przetwarzanych jest 500 ton roślin. 

 
 Według danych firmy IMS (International Medical Services) Arkopharma
zajmu
je kluczowe pozycje na rynku farmaceutycznym Fracji: 

 — pierwsze miejsce (82,9%) w produkcji preparatów w kapsułach
przeznaczo
nych do stosowania w fitoterapii; 

 — drugie miejsce (33,5%) w produkcji zestawów witaminowo-mineralnych.
 
 Firma Vision International People Group posiada ekskluzywne
prawo do biolo
gicznie aktywnych dodatków Vision, które są
produkowane specjalnie  
i wyjątkowo tylko dla naszej Firmy
z takim napisem oraz pod taką nazwą
Produkty Vision są produkowane ściśle zgodnie z międzynarodowym 
standardem GMP, certyfikowana i zarejestrowana w oficjalnych organach
 
 wszystkich krajów, w których Firma prowadzi swoją  działalność.

Więcej informacji   w filmie

 

Copyright (c)2012 Suplementy24h & Cal.pl